Tworzę strony internetowe – przykłady zamieściłem w portfolio, typu wizytówki, strony firmowe, serwisy, portale,  sklepy internetowe.

zapraszam na www.kazanecki.waw.pl

 

przykładowe projekty:

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW

STRONA INTERNETOWA –BIURA DS. WSPOMAGANIA ROZWOJU UW” W LIFERAY

Rozbudowany portal korporacyjny – LIFERAY
technologia : LIFERAY, Photo Lab 4

WWW.BWR.UW.EDU.PL

Droga do Kariery

STRONA INTERNETOWA –ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW GIMNAZJUM DROGĄ DO KARIERY” DLA ECORYS

Rozbudowany Serwis Zarządzania Treścią
technologia : CMS, MYSQL, Alligator Flash Designer 8 ,
Photo Lab 4

WWW.DROGADOKARIERY.PL

Sekuritas

STRONA INTERNETOWA –AGENCJI OCHRONY „SEKURITAS”

Serwis Zarządzania Treścią
technologia : CMS, MYSQL, Flash,
Corel PHOTO-PAINT

WWW.SEKURITAS.WAW.PL

praces boloński

STRONA INTERNETOWA –PROCESU BOLOŃSKIGO UW (WESJA POLSKA I ANGIELSKA)

Rozbudowany Serwis Zarządzania Treścią
technologia : CMS, MYSQL, Flash,
Corel PHOTO-PAINT, CoralDraw

WWW.PROCESBOLONSKI.UW.EDU.PL

cetryfikacja UW

STRONA INTERNETOWA –RADY KOORDYNACYJNEJ DS. CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ UW

Rozbudowany Serwis Zarządzania Treścią
technologia : CMS, MYSQL, Flash,
Corel PHOTO-PAINT, CoralDraw

WWW.CERTYFIKACJA.UW.EDU.PL

Nowoczesny Uniewersystet

SERWIS INTERNETOWY – NOWOCZESNY UNIWERSYTET KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA DLA DOKTORANTÓW
I KADRY DYDAKTYCZNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Rozbudowany Serwis Zarządzania Treścią
technologia : CMS, MYSQL, Flash, Corel PHOTO-PAINT

WWW.NUW.UW.EDU.PL

pelnomocnik uw

STRONA INTERNETOWA – PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. ORGANIZACJI NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH UW

Rozbudowany Serwis Zarządzania Treścią
technologia : CMS, MYSQL, Flash,
Corel PHOTO-PAINT, CoralDraw

WWW.JEZYKI.PELNOMOCNIK.UW.EDU.PL

Fabryka Karier

STRONA INTERNETOWA – FABRYKA KARIER EDUKCJA DLA DZIECI – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSKALKULIA

WWW.FABRYKAKARIER.PL

CENTRUM  ARCHEOLOGICZNEGO

STRONA INTERNETOWA -CENTRUM  ARCHEOLOGICZNEGO – BADANIA/USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

WWW.CENTRUMARCHEOLOGICZNE.PL

 

Biura Spraw Studenckich UW

STRONA INTERNETOWA BIURA SPRAW STUDENCKICH UW

Rozbudowany Serwis Zarządzania Treścią
technologia : CMS, MYSQL, Flash,
Corel PHOTO-PAINT, CoralDraw

WWW.BSS.UW.EDU.PL

I INNE

Wykorzystuję techologię HTML, PHP, FLASH, CMS oraz MYSQL

Oferuję także przygotowanie graficzne plakatów i ulotek w celach informacyjnych, reklamowych lub innych.